OLIKA HISTORISKA ÄMNEN FRÅN F.D. FORS KOMMUN 

All uppdatering sker på bispgarden.nu

DEN THAILÄNDSKA PAVILJONGEN
KING CHULALONGKORN
MEMORIAL BUILDING

Bakgrund till de turistresor som var en av förutsättningarna för Kung Chulalongkorns besök i Bispgården och Utanede

Turistresor på Indalsälven till Bispgården
- den första jämtländska turistorten

Anledningen till att flera prominenta personer reste utefter Indalsälven startade i och med det faktum att kommersiella turistresor på Indalsälven började dyka upp under 1870-talet och från 1892 kunde man resa hela sträckan mellan Sundsvall och Fors vilket innebar att  Jämtlands turism föddes i Bispgården

Detta var innan fjällen och vinterturismen blivit populärt, åtminstone inte för den tidens sommarresande gentlemän med plommonstop, fadermördare och resårkängor. Damerna föredrog stilla promenader med solparasoller i lantliga idyller. 

Ångfartygs AB Sundsvall - Indalsälven såg en stor potential i turistresor på Indalsälven och bildas den 31 januari 1888. Bolaget bedrev därefter trafik på Indalsälven sträckan Sundsvall - Utanede uppdelat på tre fartyg. "Turisten" kör Sundsvall - Bergeforsen, "Indalen" kör Bergeforsen - Liden och "Liden" kör Liden - Utanede. Hela sträckan tar ca 15 timmar uppströms och 10 timmar nerströms.


Ångbåten Indalen
Ångbåten Indalen
Ångbåten Liden
Ångbåten Liden

Sundsvallsbornas intresse för helgutflykter med ångbåtarna på Indalsälven upp till Edset i Utanede gjorde att man snart upptäckte ett av landets vackraste landskapspartier samtidigt som resans ändpunkt, Edset i Fors, och det närbelägna Bispgården fyllde alla anspråk på idyll och trivsamhet. Samtidigt som det sevärda Döda Fallet med dess fantasieggande klippformationer var ett uppskattat besöksmål där berättelsen om Vild Hussen, både gällande fakta och sägner alltid var intressant att lyssna till.

Döda Fallet
Döda Fallet

Efter att Bispgårdens järnvägsstation byggts 1885 så öppnades möjligheterna för ökad turism. Sedermera anordnades det även kombinerade tåg- och ångbåtsresor för turister.

Bispgårdens järnvägsstation
Bispgårdens järnvägsstation

Ryktet om detta jämtländska sommarparadis spreds över hela landet och även utanför landets gränser. En strid ström av turister reste till den ännu ganska glesbefolkade bygden. Alla skulle se Döda fallet och om möjligt även Vild Hussen, vilket uppenbarligen var lite svårare att ordna. Hotell och pensionat byggdes snabbt upp, först intill järnvägsstationen i Bispgården och senare även vid ångbåtsbryggan i Edset. Det var strålande tider. Även kungliga gäster besökte Fors.

Bispgårdens Turisthotell
Bispgårdens Turisthotell

28 juni 1893 klockan 9.00 klev prinsessan Stephanie av Belgien av tåget vid Bispgårdens järnvägsstation. Efter frukost på hotellet bar det iväg med häst och vagn ner till Edset i Utanede för vidare färd med ångaren Liden.

Den 31 juli 1894 anländer Oscar II med tåg till Bispgården och besöker bland annat Döda Fallet och äter på hotellet i Bispgården. En äreport byggs bredvid hotellet på ångbåtshamnen i Edset inför kungens besök.

Oscar II
Oscar II

Tack vare att kung Oscar II själv gjort denna resa och även rekommendation av Siams generalkonsul i Sverige och Norge, Axel Jonsson, var några av anledningarna att Kung Chulalongkorn skulle göra denna resa som ett av alternativen under hans besök i Sverige eftersom Kung Chulalongkorn även ville studera svensk skogsnäring, från timmer till sågverk, vilket passade utmärkt på den här resan på både Ångerman- och Indalsälven.

En förutsättning för att Kung Chulalongkorn som underlättade och förmodligen bidrog till att han över huvud taget kunde resa till Europa med sitt fartyg var Suezkanalen som började byggas 1859 och invigdes tio år senare, 16 till 17 november 1869.

Kung Chulalongkorn
Kung Chulalongkorn

Efter bygget av Hölleforsens kraftverk i slutet på 1940 talet rustade Statens Vattenfallsverk upp en del av den väg som byggdes 1892-1894 från Holmsta ned till ångbåtshamnen vid Edset, där bl.a. Kung Chulalongkorn hade färdats den 19 juli 1897. Man gav därför vägen namnet "Kung Chulalongkorns väg".

Hölleforsens kraftverk
Hölleforsens kraftverk

Se även

https://www.youtube.com/watch?v=m8sLy-c-b2E

 ett program på TV2 om tillkomsten av paviljongen.

Så här började "paviljongprojektet"

Sommai Pongrugthai kom år 1973 tillsammans med sin hustru Siriporn till Sverige och Uppsala för att studera och arbeta. För dem är Kung Chulalongkorn Thailands store kung som lade grunden till det moderna Thailand och räddade landet från de rovgiriga kolonialmakterna. 

1975 kom Nati Nilnopphakun som doktorand till Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna, som är beläget i Uppsala. Han hade hört talas om att det någonstans i Sverige skulle finnas en väg som uppkallats efter Kung Chulalongkorn vid dennes Norrlandsresa i Sverige 1897. Han frågade Sommai Pongrugthai var denna väg finns någonstans. Varken Sommai eller någon annan kände till den. Nyfikenheten och intresset för att finna vägen var nu väckt hos många.

1982 kom Annop Kunavongkrit, även han för att doktorera vid samma lantbruksuniversitet i Uppsala. Han var mycket intresserad av Kung Chulalongkorns väg och kungens besök i Sverige.

Genom omfattande efterforskningar hittade han och en god vän till honom och Sommai, Nitthi Rattana La–ong, var vägen finns i Sverige.

Den visade sig gå mellan byn Utanede och Edset vid Indalsälven. Vid Edset hade tidigare, innan kraftverkens uppdämningar, en ångbåtsbrygga funnits. Där klev Kung Chulalongkorn ombord på ångaren Liden för att fortsätta sin färd mot Sundsvall. 

Vägen fick sitt namn, "Kung Chulalongkorns väg" först på 1940-talet i samband med att byggnationen av Hölleforsens kraftverk påbörjades 1945.

Annop Kunavongkrit och Nitthi Rattana La–ong gjorde resor till de platser som de läst att Kung Chulalongkorn besökt under Norrlandsresan i juli 1897.

I juni 1985 besökte Sommai och Siriporn Pongrugthai förste sekreterare Sanit Chomchan, vid Thailands Ambassad i Stockholm. Sekreteraren var mycket intresserad av att få "Kung Chulalongkorns väg" ihågkommen. Han föreslog att Pongrugthai skulle samla en grupp thailändare boende i Sverige, som hos Svenska regeringen skulle söka tillstånd att få vägens namn även utmärkt med en vägskylt skriven på "thai".

För att hedra Kung Chulalongkorn som år 1897 hade rest på denna väg föreslog Sanit Chomchan att uppsättande av vägskylten lämpligen skulle ske 1997 och att man samtidigt ordnade någon form av jubileumsfest.

Sommai Pongrugthai började att fundera och planera för vägens nya skylt och hur ett 100-års jubileum för Kung Chulalongkorn skulle arrangeras. Sommai berättar för sina nära vänner i Thailand och i Sverige om sina idéer. Många blev intresserade. Hans vänner från Thailändska televerket i  lovade att göra vägskylten på "Thai" klar till 1997 när de svenska myndigheterna givit sitt tillstånd.


Juni 1992 åker Sommai och Siriporn Pongrugthai tillsammans med två av deras mest betydande munkar på en semesterresa till Nordkap. På resan upp genom Sverige kom de den 16/6 till byn Utanede, vid Bispgården i östra Jämtland. Där stannade sällskapet för att beskåda "Kung Chulalongkorns väg" som Sommai nu känt till under många år men först nu kunna besöka. Det var vid detta tillfället som Sommai Pongrugthai fick idén att bygga en Thailändsk paviljong vid "Kung Chulalongkorns väg" och inte enbart sätta upp en skylt. På en av ortens äldsta gårdar, Holmsta Gård, vid "Kung Chulalongkorns väg" bodde Anders Lundström med familj. Plötsligt hade Sommai Pongrugthai fått eller snarare tiggt till sig en bit mark av Anders Lundström. 

I juli kommer en stor thailändsk dansgrupp från Kampheangphet i Thailand till Sverige. Gruppen skulle delta med dansuppvisningsprogram i den Internationella folkdansfestivalen som anordnades i Rättvik. De fick ett par dagar ledigt och passade på att besöka vägen som döpts efter deras mest älskade kung. Det var ju helt fantastiskt att kungens namn fanns på en skylt i Utanede mitt i Norrlands skogar.

Kung Chulalongkorns väg
Kung Chulalongkorns väg

Den 1 maj 1993 bildade en grupp thailändare och svenskar som under många år arbetat med att samla in uppgifter och material om Kung Chulalongkorns vistelse i Sverige 1897 en förening, som fick namnet "Föreningen för Chulalongkorns Minne" och förkortas FCM. Som ordförande valdes Sommai Pongrugthai från Uppsala. Föreningens mål är att hedra Kung Chulalongkorn, genom att bygga en thailändsk paviljong vid den väg som bär kungens namn. Planering av bygget påbörjades och insamling av pengar startade i Thailand.   

Den 23 juni 1993 fick FCM ett brev som bekräftade att Ragunda kommun tar på sig ansvaret gällande vård och underhåll för den färdiga paviljongen. 

Den 24 juni 1993 undertecknades ett arrendeavtal mellan Vattenfall Vattenkraft AB, och Föreningen för Chulalongkorns Minne avseende marken där paviljongen ska byggas. 

 Representanter för thailändska Fine Arts Department i Bangkok, FMC och Ragunda kommun träffas hos den thailändska ambassadören i Stockholm den 25 oktober 1993.

Under hösten sker en mängd möten mellan olika intressenter för att möjliggöra planerna.I oktober 1994 reser den 54 personer stora "Ragunda Cultural Group" till Thailand för en bejublad turné. Därmed visade Sverige och Ragunda det fanns ett engagemang för Kung Chulalongkorn även på svensk sida. FCM organiserade och skaffade sponsorer för gruppen. Representanter från Ragunda kommunledning samt företag inom kommunen får en inbjudan att besöka Thailand. Med följde även musiker, artister och en folkdansgrupp och på ett större hotell i Bangkok ordnades en svensk matvecka. De besökande fick många tillfällen att träffa ledande personer inom regering, regionalförvaltning, försvarsmakt, universitet och näringsliv. Man träffade bl.a. talmannen i Thailands riksdag och pågående session i riksdagen avbröts när Ragundaborna hälsades med en applåd.


I maj 1995 hade man enats om platsen för paviljongen, vid den lilla dammen på Holmsta. En högtidlig ceremoni hålls då marken välsignades av thailändska munkar och ett antal första spadtag togs. Invigningen av paviljongen planerades till den 19/7 1997. 

Lördagen den 21 oktober 1995 klockan 9.55 påbörjade ett tre dagar långt firande av Kung Chulalongkorns dag med med tal av landshövding Kristina Persson och generalsekreteraren vid Thailändsk kulturkommission Payungsak Jantrarasurin. Thailändsk och svensk musik spelades, av stelfrusna musiker, på torget i Bispgården där thailändska och svenska flaggor hissades under respektive lands nationalsång.  

Senare under dagen var det thailändsk och svensk marknad i Forshallen och på kvällen uppträdanden av thailändska och svenska dansare som pågick till efter midnatt. 

Söndagen inleds kl 9.05 med olika ceremonier, bl.a. den traditionella pengaträdsceremonin som innebär att insamlade pengar fästs på grenar och kvistar som sedan bärs omkring. På måndagen den 23 oktober som är den officiella Kung Chulalongkorns dag genomfördes en hyllningsceremoni på Holmsta.   


Under 1996 pågick livliga diskussioner om, hur och när paviljongbygget skulle komma igång. Många var skeptiska redan från början. Finns det egentligen några pengar? Vilken valuta pratar man om? Året gick och många började tvivla om det någonsin skulle bli någon paviljong. Den 11/7 1996 firades i alla fall en liten ceremoni med uppträdanden på Gerålund, i samband med Forsdraget.   

Den 26/8 besökte kung Carl XVI Gustaf Holmsta. På hösten lades markisolering på platsen för paviljongen så att en eventuell byggstart inte skulle uppskjutas p.g.a. tjälen. 

Foto Ragunda Kommun                           


1997 började och alla insåg att en invigning den 19 juli var omöjlig, därför ansökte FCM om bygglov av ett museum en bit från paviljongen. Den 30/5 -97 påbörjas markarbeten för museet. En väg ner till museet görs. 18/6 gjuts plattan för byggnaden, sedan blir det stående ända till vecka 28 p.g.a. ekonomiska oklarheter.
Under vecka 28-29 uppförs museibyggnaden, en modifierad villa från Myresjöhus, det är tänkt att den ska vara klar till den 19/7, dock utan utsmyckningar som ska ge byggnaden en thailändsk prägel och med kala innerväggar.

Under vecka 29 pågick ett intensivt arbete för Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad att åstadkomma en plan yta där scen och sittplatser för de inbjudna gästerna ska vara. Den 17 och 18 juli ställdes scenen, som var Br. Erikssons lastbil samt Bispgårdens Bilbärgnings släp, på plats. Ett 30-tal knallar och försäljare byggde upp sina stånd och tält intill dammen där även ett tivoli uppmonterades.

Öltält ställdes upp av Hotell Indalsleden. Parkeringsplatser iordningställdes av Anders Lundström. 
Den 19/7 började dagens program kl. 08.50 med inledande av Per Bergvall som var konferencier hela dagen.
09.09 började den Thailändska ceremonin med nedläggning av den första symboliska stenen till paviljongen, ett offerbord fanns uppställt där det offrades en mängd olika maträtter.

Ca 20 träd planterades symboliskt av speciellt inbjudna personer som hade sina namn på lappar fastsatta i träden. 
Tittar man noga kan man se de planterade träden till vänster om offerbordet. Offerbordet står för övrigt precis där paviljongen står idag.  

Tal på svenska och thailändska hålls från scenen. Dansuppvisning av svenskar och thailändare.
14.05 påbörjades invigningsceremonin av museet med en marscherande dans längs den nya vägen ned till museet varefter band klipptes och dörrarna öppnades av Sommai varefter gästerna och allmänheten fick gå in och titta på den tillfälliga utställningen bestående av mängder av bilder och tidningsartiklar om kungen och händelser om kungen och paviljongen. 

Uppskattningsvis besöktes området av ca 3000 personer under dagen, och då fanns det egentligen inget att se. Det officiella programmet slutade 18.00 men kvällen fortsatte med bl.a. sång och musik av Helen och Gunnar Forss en bra bit in på det nya dygnet.

Den 20/6 1997 var betydligt lugnare efter hand gav sig knallarna och tivolit iväg och på eftermiddagen slog bönderna sitt hö på marken bredvid.

På grund av alla påringningar från turister placerades en bemannad turistinformation på Holmsta den 1/8.

Turligt nog hade vägverket planerat in en restaurering av riksväg 86 genom östra Bispgården som startade vecka 31, hela vägen, ca 400 m, inklusive trottoarerna grävs ur och materialet fraktades ner till Utanede och kunde användas till välbehövliga fyllnadsmassor för paviljongbygget. 

Markeringar för pålningarna sattes ut, inte bara för själva paviljongen utan även för de fyra brofundamenten samt trappan som leder upp till ingången. 


Den 11/8 levererades stålrören till pålningen som beräknas bli 18-26 meter djup. Byggentreprenören Treeab hissade två flaggor den 13/8. Fyllningsarbetet pågick till och med vecka 34 då allt markarbete för byggstarten är klart och markeringar för pålningen är utsatta. Nivån på uppfyllningen där själva byggnaden ska vara är ca. 3 meter högre än den ursprungliga marknivån.

Pålningsarbetet startade den 26/8 men gick relativt långsamt på grund av att maskinen som skulle driva ned pålarna var för klen.

Därför sattes den 9/9 en betydligt kraftigare påldrivare in och som färdigställde jobbet under vecka 37.

Vecka 38 formsattes plattan som gjöts den 23/9, därefter fortsatte formsättning för bl.a. stödmuren runt byggnaden. 

Under vecka 41-45 gjöts väggarna varefter de prefabricerade pelarna monterades upp.

King Chulalongkorn Memorial Building
King Chulalongkorn Memorial Building

Lördagen den 25 Oktober genomfördes en kransnedläggningsceremoni klockan 10.00 och en marknad på Forshallen mellan 11.00-17.00 till minne av 100 årsjubileum av Kung Chulalongkorns besök.

Vecka 49 fortsatte man med det övre taket.  

En kamera uppmonterades vecka 51 så att bygget går att följa på Internet. 


1998. I början av februari förbereds stålkonstruktionen som spiran ska fästas i. 

Den 5/2 monteras rör till spiran ca. 15 m. Månadsskiftet februari - mars invändiga målningsarbeten pågår för fullt. Och i mitten av mars putsas gavelspetsarna. I slutet av mars lades golvet invändigt.

En vecka in i april sätter man igång med markarbeten, dammen töms.

21/4 påbörjas formsättningen för entre och brofundament. 

Vecka 18 putsades fasaden, fästen för "gethuvuden" monterades. Väggarna på entrebyggnaden börjar byggas. 

Under vecka 19 (4 - 8 maj) formades ön, brobalkar levererade, socklar gjuts och taket läggs på entrebyggnaden.

Den 13/5 börjar de två broarna att att monteras ihop. Nu ser man de böjda broarnas form. 

Den 14/5 påbörjas tegelläggningen på taken. 27/5 sand fylls innanför muren. 

Första veckan i juni kommer matjorden på plats, träd och buskar planteras. Den 7 juni rasar ön men är återställd till tisdag den 9/6.   

Den 12/6 börjar man lägga ut gräsmattor. 

På grund av det över förväntan ökade trafikeringen av den gamla byvägen genom Utanede tidigarelades en ombyggnad av vägen. Ett omfattande vägarbete genom Utanede påbörjades vecka 25, samtidigt som det passerar ca 100-150 bilar / dag. Den 17/6 fraktas kranen bort och på midsommardagen den 20 juni kommer ca 800 bilar på besök. Veckan efter midsommarhelgen finns korvförsäljare på plats, mera gräs läggs ut, grindar och staket uppmonteras. Lördagen de 27/6 är entrebyggnaden färdigmålad.

Thailändare anländer den 30/6 för att montera den invändiga utsmyckningen och den 3/7 ställs den ca. 800 kg tunga statyn med kung Chulalongkorn på plats. 

Thailändarna avreser söndagen den 5/7. Veckan efter planteras det blommor och förberedelser inför invigningen fortsätter.  

Den 18/7 kommer bybor, turister, journalister, tv-reportrar och ett par ambulanser, alla fanns på plats under invigningen.
Hundratals människor som står i kö för att bl.a få se den tunga bronsstatyn i naturlig storlek av kung Chulalongkorn. Skylten, med text på thailändska, hade av misstag monterats upp och ned vändes timmarna innan invigningen sedan felet uppmärksammats.

De mer exklusiva gästernas bilar, där även de limousiner som "Boda Nisse" Eriksson förhandlat med Volvo att få låna till denna speciella dag, står parkerade på gården tillhörande Anders Lundström där Sommai Pongrugthai den 16/6 1992 fick iden om att bygga ett minnesmonument över Kung Chulalongkorn.

Fest och marknad pågick under hela helgen med många fascinerade besökare.


1999. I början på april iordningsställs fem baracker med bostads, köks och hygienutrymmen för att inhysa ett antal thailändska arbetare. Söndagen den 18/4 anländer ett tiotal thailändare som ska utföra den slutgiltiga utsmyckningen. 

På måndagen den 19/4 kommer en långtradare med material från Thailand till utsmyckningen paviljongen. Flera ton med material till utsmyckningarna kom i stora teaklådor. I början av maj blev det krismöte, dekorationerna som ska placeras på gavelspetsarna visade sig vara mycket tyngre än vad arkitekterna kände till, varför man blev tvungen att komplettera med förstärkningar i form av träreglar som dekorationerna kunde fästas i. 

En arbetsplats med skaplig utsikt. Här ser man också bygget av Paviljongterassen som byggs av Anders Lundström och arbetet med parkeringen som utfördes av Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad. 

Utsmyckningen på gavelspetsarna äntligen på plats.

Den 10/5 är spiran i sin fulla prakt färdig, under tiden har Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad arbetat med den stora parkeringen som blir klar den 14/5. 

Äntligen dags för invigning igen söndagen den 18 juli 1999. 

Vissa dansade baklänges av glädje.

Vid en högtidlig ceremoni överlämnade Thailands vice premiärminister Mr. Pancha Kesornthong den thailändska paviljongen till Ragunda kommun. 

Besökarna stannade långt in på småtimmarna då även restaurang Holmstagården hade öppet.

Under 1999 kom 150 000 besökare och 500 bussar som besökte den Thailändska Paviljongen i Utanede.


Kung Chulalongkorns paviljong 2023
Kung Chulalongkorns paviljong 2023
Kung Chulalongkorn
Kung Chulalongkorn