OLIKA HISTORISKA ÄMNEN FRÅN F.D. FORS KOMMUN 

DEN THAILÄNDSKA PAVILJONGEN

Efter bygget av Hölleforsens kraftstation i slutet på 1940 talet rustade Statens Vattenfallsverk upp en del av den väg som byggdes 1892-1894 från Holmsta ned till ångbåtshamnen vid Edset, där bl.a. Kung Chulalongkorn hade färdats den 19 juli 1897. Man gav därför vägen namnet "Kung Chulalongkorns väg".


Historien innan det som nedtecknats på denna sida, redan från 1975, kan man läsa om här:   https://sites.google.com/site/fcmswedenthai/home/paviljongen 
som Föreningen för Chulalongkorns Minne i Sverige สมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ ประเทศสวีเดน Uppsala, Sweden står bakom.

Se även
https://www.youtube.com/watch?v=m8sLy-c-b2E

 ett program på TV2 om tillkomsten av paviljongen.


Juni 1992 åker Sommai och Siriporn Pongrugthai tillsammans med två av deras mest vördade munkar på en semesterresa till Nordkap. På resan upp genom Sverige kom de den 16/6 till byn Utanede, vid Bispgården i östra Jämtland. Där stannade sällskapet för att beskåda "Kung Chulalongkorns väg" som Sommai känt till sedan tidigare men aldrig besökt. Det var vid det tillfället som Sommai Pongrugthai fick idén att bygga en Thailändsk paviljong vid "Kung Chulalongkorns väg". På en av ortens äldsta gårdar, Holmsta Gård, vid "Kung Chulalongkorns väg" bodde Anders Lundström med familj. Plötsligt hade Sommai Pongrugthai fått eller snarare tiggt till sig en bit mark av Anders Lundström. 

I juli kommer en stor thailändsk dansgrupp från Kampheangphet i Thailand till Sverige. Gruppen skulle delta med dansuppvisningsprogram i den Internationella folkdansfestivalen som anordnades i Rättvik. De fick ett par dagar ledigt och passade på att besöka vägen som döpts efter deras mest älskade kung. Det var ju helt fantastiskt att kungens namn fanns på en skylt i Utanede mitt i Norrlands skogar.

Den 1 maj 1993 bildade en grupp thailändare och svenskar som under många år arbetat med att samla in uppgifter och material om Kung Chulalongkorns vistelse i Sverige 1897 en förening, som fick namnet "Föreningen för Chulalongkorns Minne" och förkortas FCM. Som ordförande valdes Sommai Pongrugthai från Uppsala. Föreningens mål är att hedra Kung Chulalongkorn, genom att bygga en thailändsk paviljong vid den väg som bär kungens namn. Planering av bygget påbörjades och insamling av pengar startade i Thailand.   

Den 23 juni 1993 fick FCM ett brev som bekräftade att Ragunda kommun tar på sig ansvaret gällande vård och underhåll för den färdiga paviljongen. 

Den 24 juni 1993 undertecknades ett arrendeavtal mellan Vattenfall Vattenkraft AB, och Föreningen för Chulalongkorns Minne avseende marken där paviljongen ska byggas. 

 Representanter för thailändska Fine Arts Department i Bangkok, FMC och Ragunda kommun träffas hos den thailändska ambassadören i Stockholm den 25 oktober 1993.

Under hösten sker en mängd möten mellan olika intressenter för att möjliggöra planerna.


Vy över platsen där denThailändska Paviljongen kommer att byggas.


I oktober 1994 reser den 54 personer stora "Ragunda Cultural Group" till Thailand för en bejublad turné. Därmed visade Sverige och Ragunda det fanns ett engagemang för Kung Chulalongkorn även på svensk sida. FCM organiserade och skaffade sponsorer för gruppen. Representanter från Ragunda kommunledning samt företag inom kommunen får en inbjudan att besöka Thailand. Med följde även musiker, artister och en folkdansgrupp och på ett större hotell i Bangkok ordnades en svensk matvecka. De besökande fick många tillfällen att träffa ledande personer inom regering, regionalförvaltning, försvarsmakt, universitet och näringsliv. Man träffade bl.a. talmannen i Thailands riksdag och pågående session i riksdagen avbröts när Ragundaborna hälsades med en applåd.


I maj 1995 hade man enats om platsen för paviljongen, vid den lilla dammen på Holmsta. En högtidlig ceremoni hålls då marken välsignades av thailändska munkar och ett antal första spadtag togs. Invigningen av paviljongen planerades till den 19/7 1997. 

Lördagen den 21 oktober 1995 klockan 9.55 påbörjade ett tre dagar långt firande av Kung Chulalongkorns dag med med tal av landshövding Kristina Persson och generalsekreteraren vid Thailändsk kulturkommission Payungsak Jantrarasurin. Thailändsk och svensk musik spelades, av stelfrusna musiker, på torget i Bispgården där thailändska och svenska flaggor hissades under respektive lands nationalsång.  

Senare under dagen var det thailändsk och svensk marknad i Forshallen och på kvällen uppträdanden av thailändska och svenska dansare som pågick till efter midnatt. 

Söndagen inleds kl 9.05 med olika ceremonier, bl.a. den traditionella pengaträdsceremonin som innebär att insamlade pengar fästs på grenar och kvistar som sedan bärs omkring. På måndagen den 23 oktober som är den officiella Kung Chulalongkorns dag genomfördes en hyllningsceremoni på Holmsta.   


Under 1996 pågick livliga diskussioner om, hur och när paviljongbygget skulle komma igång. Många var skeptiska redan från början. Finns det egentligen några pengar? Vilken valuta pratar man om? Året gick och många började tvivla om det någonsin skulle bli någon paviljong. Den 11/7 1996 firades i alla fall en liten ceremoni med uppträdanden på Gerålund, i samband med Forsdraget.   

Den 26/8 besökte kung Carl XVI Gustaf Holmsta. På hösten lades markisolering på platsen för paviljongen så att en eventuell byggstart inte skulle uppskjutas p.g.a. tjälen. 

Foto Ragunda Kommun                           


1997 började och alla insåg att en invigning den 19 juli var omöjlig, därför ansökte FCM om bygglov av ett museum en bit från paviljongen. Den 30/5 -97 påbörjas markarbeten för museet. En väg ner till museet görs. 18/6 gjuts plattan för byggnaden, sedan blir det stående ända till vecka 28 p.g.a. ekonomiska oklarheter.
Under vecka 28-29 uppförs museibyggnaden, en modifierad villa från Myresjöhus, det är tänkt att den ska vara klar till den 19/7, dock utan utsmyckningar som ska ge byggnaden en thailändsk prägel och med kala innerväggar.

Under vecka 29 pågick ett intensivt arbete för Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad att åstadkomma en plan yta där scen och sittplatser för de inbjudna gästerna ska vara. Den 17 och 18 juli ställdes scenen, som var Br. Erikssons lastbil samt Bispgårdens Bilbärgnings släp, på plats. Ett 30-tal knallar och försäljare byggde upp sina stånd och tält intill dammen där även ett tivoli uppmonterades.

Öltält ställdes upp av Hotell Indalsleden. Parkeringsplatser iordningställdes av Anders Lundström. 
Den 19/7 började dagens program kl. 08.50 med inledande av Per Bergvall som var konferencier hela dagen.
09.09 började den Thailändska ceremonin med nedläggning av den första symboliska stenen till paviljongen, ett offerbord fanns uppställt där det offrades en mängd olika maträtter.

Ca 20 träd planterades symboliskt av speciellt inbjudna personer som hade sina namn på lappar fastsatta i träden. 
Tittar man noga kan man se de planterade träden till vänster om offerbordet. Offerbordet står för övrigt precis där paviljongen står idag.  

Tal på svenska och thailändska hålls från scenen. Dansuppvisning av svenskar och thailändare.
14.05 påbörjades invigningsceremonin av museet med en marscherande dans längs den nya vägen ned till museet varefter band klipptes och dörrarna öppnades av Sommai varefter gästerna och allmänheten fick gå in och titta på den tillfälliga utställningen bestående av mängder av bilder och tidningsartiklar om kungen och händelser om kungen och paviljongen. 

Uppskattningsvis besöktes området av ca 3000 personer under dagen, och då fanns det egentligen inget att se. Det officiella programmet slutade 18.00 men kvällen fortsatte med bl.a. sång och musik av Helen och Gunnar Forss en bra bit in på det nya dygnet.

Den 20/6 1997 var betydligt lugnare efter hand gav sig knallarna och tivolit iväg och på eftermiddagen slog bönderna sitt hö på marken bredvid.

På grund av alla påringningar från turister placerades en bemannad turistinformation på Holmsta den 1/8.

Turligt nog hade vägverket planerat in en restaurering av riksväg 86 genom östra Bispgården som startade vecka 31, hela vägen, ca 400 m, inklusive trottoarerna grävs ur och materialet fraktades ner till Utanede och kunde användas till välbehövliga fyllnadsmassor för paviljongbygget. 

Markeringar för pålningarna sattes ut, inte bara för själva paviljongen utan även för de fyra brofundamenten samt trappan som leder upp till ingången. 


Den 11/8 levererades stålrören till pålningen som beräknas bli 18-26 meter djup. Byggentreprenören Treeab hissade två flaggor den 13/8. Fyllningsarbetet pågick till och med vecka 34 då allt markarbete för byggstarten är klart och markeringar för pålningen är utsatta. Nivån på uppfyllningen där själva byggnaden ska vara är ca. 3 meter högre än den ursprungliga marknivån.

Pålningsarbetet startade den 26/8 men gick relativt långsamt på grund av att maskinen som skulle driva ned pålarna var för klen.

Därför sattes den 9/9 en betydligt kraftigare påldrivare in och som färdigställde jobbet under vecka 37.

Vecka 38 formsattes plattan som gjöts den 23/9, därefter fortsatte formsättning för bl.a. stödmuren runt byggnaden. 

Under vecka 41-45 gjöts väggarna varefter de prefabricerade pelarna monterades upp.

Lördagen den 25 Oktober genomfördes en kransnedläggningsceremoni klockan 10.00 och en marknad på Forshallen mellan 11.00-17.00 till minne av 100 årsjubileum av Kung Chulalongkorns besök.

Vecka 49 fortsatte man med det övre taket.  

En kamera uppmonterades vecka 51 så att bygget går att följa på Internet. 


1998. I början av februari förbereds stålkonstruktionen som spiran ska fästas i. 

Den 5/2 monteras rör till spiran ca. 15 m. Månadsskiftet februari - mars invändiga målningsarbeten pågår för fullt. Och i mitten av mars putsas gavelspetsarna. I slutet av mars lades golvet invändigt.

En vecka in i april sätter man igång med markarbeten, dammen töms.

21/4 påbörjas formsättningen för entre och brofundament. 

Vecka 18 putsades fasaden, fästen för "gethuvuden" monterades. Väggarna på entrebyggnaden börjar byggas. 

Under vecka 19 (4 - 8 maj) formades ön, brobalkar levererade, socklar gjuts och taket läggs på entrebyggnaden.

Den 13/5 börjar de två broarna att att monteras ihop. Nu ser man de böjda broarnas form. 

Den 14/5 påbörjas tegelläggningen på taken. 27/5 sand fylls innanför muren. 

Första veckan i juni kommer matjorden på plats, träd och buskar planteras. Den 7 juni rasar ön men är återställd till tisdag den 9/6.   

Den 12/6 börjar man lägga ut gräsmattor. 

På grund av det över förväntan ökade trafikeringen av den gamla byvägen genom Utanede tidigarelades en ombyggnad av vägen. Ett omfattande vägarbete genom Utanede påbörjades vecka 25, samtidigt som det passerar ca 100-150 bilar / dag. Den 17/6 fraktas kranen bort och på midsommardagen den 20 juni kommer ca 800 bilar på besök. Veckan efter midsommarhelgen finns korvförsäljare på plats, mera gräs läggs ut, grindar och staket uppmonteras. Lördagen de 27/6 är entrebyggnaden färdigmålad.

 Thailändare anländer den 30/6 för att montera den invändiga utsmyckningen och den 3/7 ställs den ca. 800 kg tunga statyn med kung Chulalongkorn på plats. 

Thailändarna avreser söndagen den 5/7. Veckan efter planteras det blommor och förberedelser inför invigningen fortsätter. Bybor, turister, journalister, tv-reportrar och ett par ambulanser, alla fanns på plats under invigningen. 

Hundratals människor som står i kö för att bl.a få se den tunga bronsstatyn i naturlig storlek av kung Chulalongkorn. Skylten, med text på thailändska, hade av misstag monterats upp och ned vändes timmarna innan invigningen sedan felet uppmärksammats.


1999. I början på april iordningsställs fem baracker med bostads, köks och hygienutrymmen för att inhysa ett antal thailändska arbetare. Söndagen den 18/4 anländer ett tiotal thailändare som ska utföra den slutgiltiga utsmyckningen. 

På måndagen den 19/4 kommer en långtradare med material från Thailand till utsmyckningen paviljongen. Flera ton med material till utsmyckninarna kom i stora teaklådor. I början av maj blev det krismöte, dekorationerna som ska placeras på gavelspetsarna visade sig vara mycket tyngre än vad arkitekterna kände till, varför man blev tvungen att komplettera med förstärkningar i form av träreglar som dekorationerna kunde fästas i. 

En arbetsplats med skaplig utsikt. Här ser man också bygget av Paviljongterassen som byggs av Anders Lundström och arbetet med parkeringen som utfördes av Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad. 

Utsmyckningen på gavelspetsarna äntligen på plats.

Den 10/5 är spiran i sin fulla prakt färdig, under tiden har Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad arbetat med den stora parkeringen som blir klar den 14/5. 

Äntligen dags för invigning igen. Söndagen den 18 juli 1999 överlämnade Thailands vice premiärminister Mr. Pancha Kesornthong den thailändska paviljongen till Ragunda kommun.

Vissa dansade baklänges av glädje. 

Under 1999 kom 150 000 besökare och 500 bussar som besökte den Thailändska Paviljongen i Utanede.