Elsäkerhet

20.10.2016 19:36

Information angående äldre elmateriel.

Det är tillåtet att sälja äldre elmateriel som tillverkats och satts på marknaden innan kraven på CE-märkning infördes.

Installation  
För produkter som måste vara CE-märkta så får man inte installera icke-CE-märkt materiel. För produkter som faller under speciallagstiftning, nationell lagstiftning, främst stickproppar och uttag så måste de uppfylla FS-ELSÄK 2015:1 och det gör inte de äldre materiel som finns på vår webshop.

Givetvis gäller det övergripande kravet att produkterna ska vara säkra enligt förordningen om elektriskt materiel 1993:1068.

En möjlighet är att använda skyddstransformator för att separera icke godkänt elmateriel från elnätet.

Kontakta behörig elinstallatör om du är det minsta osäker.

Tillbaka