Bokstävernas betydelse i kabelbeteckningar

17.12.2016 21:04
Utdrag ur Teknos Elektro Handbok Del 2. 1962.
Kursiv text = nyare tillägg.
 
Första bokstaven                      Andra Bokstaven                                         Tredje
Bokstaven                                            
Fjärde bokstaven                                                    
A = Aluminium B = Flamskyddad A = Skärm av aluminiumfolie och/eller aluminiumtråd A = Anslutningsledning
B = Aluminiumlegering D = Isolerskikt av vulkaniserat gummi och utanpå detta ett hölje av vulkaniserat gummi. B = Blymantel B = Fordonskabel
E = Entrådig ledare E = Etenpropengummi F = Fläta av metalltråd E = Speciell anslutningsledning,
Förstärkt utförande
F = Fåtrådig ledare K = Isolerskikt av PV eller likvärdigt material G = Fläta av glansgarn F = Användning på fartyg,
Fläta av koppar eller ståltråd
  L = Polyeten I = Impregnerad garnfläta H = Användning i hissanläggningar
J = Ståltråd O = Isolerskikt av olje- och väderbeständigt gummi J = Armering av stålband J = Förläggning i mark
M = Mångtrådig ledare V = Isolerskikt av vulkaniserat gummi K = Slang eller mantel av PV eller annat likvärdigt material K = Anslutningsledning för kokkärl, strykjärn, dammsugare och liknande apparater i hem och hushåll,
PVC
R = Extra mångtrådig ledare   L = Skärm av plastbelagt aluminiumband L = Användning i lokaler med våt eller frätande atmosfär, exempelvis ladugårdar, massafabriker, syrafabriker etc.
Polyeten
S = Fintrådig   M = Mönjeimregnerad garnfläta R = Speciell anslutningsledning för rakapparater,
Styrkabel
    O = Slang av vulkaniserat olje- och väderbeständigt gummi S = Ledning för svetsändamål,
Självbärande
    R = Hölje av falsad plåt T = Tung konstruktion för flyttbara större motorer och andra större apparater
    S = Fläta av silke U = Ledning för användning i armatur
    U = Användes om intet hölje finnes utanpå isoleringen, men en fjärde bokstav likväl erfordras Z = Ledning för neonbelysning
    V = Slang av vulkaniserat gummi utan angivande av speciella fordringar  
    X = Ledningar med oval sektion
 

 

Tillbaka