Fakta och information

Information angående äldre elmateriel.

17.12.2016 21:03
Det är tillåtet att sälja äldre elmateriel som tillverkats och satts på marknaden innan kraven på CE-märkning infördes. Installation   För produkter som måste vara CE-märkta så får man inte...

Bokstävernas betydelse i kabelbeteckningar

17.12.2016 21:04
Utdrag ur Teknos Elektro Handbok Del 2. 1962. Kursiv text = nyare tillägg.   Första...